Skip Navigation

Obch. podm.

 1. Základní ustanovení

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“)
  Kupujícímu je doporučeno se seznámit s Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.
  Kupující:
  Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nutné pro zaslání objednaného zboží, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
  Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.
 2. GDPR - ochrana osobních údajů

  Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou distribuce či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání přepravní společnosti, například České poště.).
  Osobní údaje od vás získáváme výhradně na základě vaší registrace případně vyplněním vašich údajů na webové stránce s nákupním košíkem.
 3. Provozní doba

  Internetový obchod  je otevřen NONSTOP. Příjem a zpracování objednávek probíhá odesláním nákupního košíku v pracovních dnech.
 4. Objednávání

  Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání, která byla uvedena v e-shopu.
 5. Odstoupení od smlouvy

  Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení  obč.zák. nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě. V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:
  • a) Doporučujeme pro rychlé vyřízení odeslat dopis (nejlépe e-mailem) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". Datum a podpis.
  • b) Zboží doručit balíkem na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
  • c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
  • d) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
  • e) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
 6. Platební podmínky

  a)Na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce),
  Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího
 7. Záruční podmínky

  Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.
 8. Závěrečná ustanovení

   Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Vypracováno v souladu s občanským zákoníken.
 9. Reklamační řád

  Reklamační řád  vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Přečtěte si prosím podrobné závazné informace.
  Souhlas s reklamačním řádem Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje kupující odesláním objednávky na tomto e-shopu nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.
  Povinnost kontroly.
  Objednatel je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nijak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme objednatel zásilku a neprodleně kontaktuje internetový obchod vlna-ponozky.cz. Pokud objednatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, je povinen ihned informovat internetový obchod . Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.
  K reklamaci bude přijato pouze zboží kompletní, s průvodní dokumentací a v originálním obalu. K reklamaci nebude přijato zejména zboží:
  1. poškozené živly jako je voda, oheň a podobné
  2. mechanicky poškozené (roztržené, proříznuté, propálené, rozlámané, prasklé atd.)
  3. bez doložení původu nákupu
  4. poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
  5. zboží poškozené neodborným užitím

  Reklamace, jak postupovat?
  Naše firma se snaží být Vám, zákazníkům, pokud možno co nejblíže. Dobře víme z vlastních zkušeností (a zná to asi každý), jak nepříjemné je uplatňovat na nějaké zboží reklamaci. Pokud se už ale nějaký problém vyskytne, např. Vám nedošlo zboží úplně v pořádku, nebo se v průběhu užívání objevila nějaká vada, postupujte prosím podle následujících instrukcí. Usnadníte tak práci nám a Vaší reklamaci budeme moci vyřídit v co nejkratším možném termínu k Vaší spokojenosti.

  Popis správně zaslané reklamace.
  Připravte si prosím daňový doklad , který Vám byl doručen spolu se zbožím. Zabalte vadné zboží a nezapomeňte přiložit kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno. Dále pak podrobný popis vady výrobku. Vadné zboží spolu s dokladem o koupi a popisem závady vložte do bublinkové obálky nebo do kartónové krabice, do horního levého rohu nezapomeňte uvést Vaší zpáteční adresu. Takto připravenou zásilku zašlete prosím doporučeně na naši výše uvedenou adresu. Zásilku v žádném případě nezasílejte na dobírku, jinak nebude přijata.
  Náklady na dopravu reklamace  nese objednatel, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme zásilku pojistit. Vyřídí Vaši reklamaci nejpozději do 30 dnů.

  Tyto podmínky vstupují v platnost dne 25.5.2018.